Logo - Käppler nábytek
TOPlist
Onlien katalog Natura V našem online katalogu najdete mnoho dalších produktů.


Käppler nábytek na Facebooku
Käppler nábytekSplňte si svůj sen o bydlení

Všeobecné prodejní podmínky

Ke stažení také ve formátu pdf.

I. Všeobecně

Prodej prodejních předmětů probíhá na základě objednávky kupujícího.

II. Uzavírání smluv

 1. Smlouva se uzavírá když:
  a) pokud podepíší smlouvu obě strany, nebo
  b) na základě písemné objednávky, nebo
  c) pokud se složí záloha na požadované zboží
 2. Pokud není kupující vázán na dodávku zboží do 3 týdnů a složí-li ihned hotovost, nemusí být smlouva.

III. Ceny

 1. Všechny naše ceny jsou pevné ceny, včetně DPH.
 2. Při uzavírání smlouvy je kupující povinen zaplatit základní sazbu (zálohu) ve výši 15 % z ceny.
 3. V případě odstoupení od smlouvy jsme oprávněni požadovat 5% úrok z prodlení.
 4. Zvláštní služby, jako např. dekorace nebo smontování, se platí nejpozději při odvozu nábytku.
 5. Vyúčtování nebo zadržení platby může být právoplatné, pokud to uzná naše strana.

IV. Pozměňovací výhrady

 1. Sériově vyrobený nábytek se prodává dle vzoru nebo dle zobrazení.
 2. Kupující může vznášet pouze takové nároky na kvalitu koupených předmětů, které odpovídají ceně výrobku.
  Vyhrazeny jsou:
  a) povolené odchylky barev a povrchů u masívního nábytku
  b) odchylky u barev textilií a dekorativních materiálů, kůže
  c) možnosti pro kupujícího stanovit si rozměry

V. Dodací lhůty

 1. Dodací lhůta je stanovena ve smlouvě.
 2. Běžící lhůta začíná:
  a) po zadání přesných rozměrů kupujícím, nebo
  b) po určení přesného termínu k provedenému měření
 3. Běžící lhůta je vyloučena v případě, když nám kupující neupřesnil barvu a požadované rozměry nábytku.
 4. Pokud nebudeme moci dodržet dodací lhůtu, má zákazník nárok na dodávku po dodací lhůtě. Pokud ani po této lhůtě zboží neobdrží, má právo odstoupit od smlouvy.

VI. Dodávka zboží

 1. Dodávka zboží bude bezprostředně sjednána ve smlouvě.
 2. Pokud není dodávka zboží ve smlouvě, je povinen zákazník sám na své náklady si zboží odvézt ze skladu prodejny Einrichtungshaus Käppler, Hohe Strasse 4 v Pirně-Dohma 01796.

VII. Montáž nábytku

 1. Naši montéři nejsou povinni vykonávat jiné práce, než jaké byly sjednány ve smlouvě. Pokud by bylo požádováno více služeb, musí být toto zakotveno ve smlouvě a s platbou navíc.
 2. Pokud byla od našich montérů vykonána práce navíc, nepodléhá toto smlouvě.

VIII. Nebezpečí při dopravě

Při vlastní dopravě neručí prodávající za poškození nábytku.

IX. Výhrada vlastnického práva

Kupní předmět zůstává až do splnění všech podmínek smlouvy v našem vlastnictví.

X. Prodlení při převzetí

 1. Pokud si zákázník nepřevezme objednávku ani po několika vyzváních, zůstává kupní předmět v našem vlastnictví.
 2. Pokud nastane prodlení při odvozu nakoupených předmětů, účtujeme skladné ve výši 0,25 % z ceny zakoupeného zboží, nejvíce však 25 € za každý započatý týden.
 3. Pokud se zakoupené předměty v této prodlévající době poškodí, jde škoda na vrub zákazníka.
 4. Pokud po prodlené době zákazník požaduje nově dodávku zakoupených předmětů až do domu, musí znovu zaplatit celou sumu za odvoz.

XI. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Jsme oprávněni odstoupit od smlouvy, když:
 1. Pokud údaje od kupujícího nesouhlasí a pokud jeho úvěruhodnost neodpovídá skutečnosti.
 2. Pokud není kupující schopen zaplatit.
 3. Pokud nejsme schopni zajistit takové zboží, jaké si zákazník zaplatil např. při konkursu zanikající firmy.

XII. Záruka

 1. Pokud mají zakoupené předměty nějakou skrytou vadu, má zákazník právo na výměnu
 2. Pokud se zakoupené předměty poškodí během naší dopravy.
 3. Prodávající neručí za škody způsobené silnými vnějšími vlivy jako např. vlhko, velké teplo, slunce, ozařování umělým světlem anebo nešetrnou manipulací.
 4. Nárok na záruku je 24 měsíců u zakoupených předmětů. U předmětů, které sloužily jako vzor, je záruka 12 měsíců. Záruka platí ode dne převzetí
 
Käppler nábytek - Einrichtungshaus Käppler OHG, Dohma u Drážďan